holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bijl. (bijlage)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografie)
Felhasznált irodalom/Források
cerca
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coluna)
kolom
A táblázat függőleges része
dissertação
dissertatie
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edição)
bew. (bewerkt door)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p.ex. (por exemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Példa/példák adásánál
especialmente
bijz. (bijzonder)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
d.w.z (dat wil zeggen)
Egy gondolat kifejtésénél
incluindo
incl. (inclusief)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
A kézirat számos oldala
prefácio
voorwoord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
E. (editor)
EE. (editores)
uitg. (uitgegeven door)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
herz. (herzien)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reimpresso
herdr. (herdruk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Trad. (tradução)
vertaald door
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
jg. (jaargang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás