svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

прил. (приложения)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
прибл. (приблизительно)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
библ. (библиография)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa -ровно)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
гл. (глава)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
кол. (колонка)
Kolumn
A táblázat függőleges része
дисс. (дисертация)
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ред. (редактор ...)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
н/р (на пример)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
особенно (особенно)
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
рис. (рисунок)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
т.е. (то есть)
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
вкл. (включая)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
стр. (страница)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
стр-ы. (страницы)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
прол. (пролог)
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
изд. (издательство)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
ред. (просмотрено...)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
обр. (в обработке...)
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans. (перевод ...)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume - ценность)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás