román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

прил. (приложения)
app. (appendix)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
прибл. (приблизительно)
aprox. (aproximativ)
Amikor a mennyiség ismeretlen
библ. (библиография)
Bibliografie - nu se prescurtează
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa -ровно)
cca (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
гл. (глава)
cap. (capitol)
A tanulmány egy meghatározott része
кол. (колонка)
col. (coloană)
A táblázat függőleges része
дисс. (дисертация)
Disertaţie - nu se abreviază
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ред. (редактор ...)
n.t. (nota traducătorului)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
н/р (на пример)
ex. (exemplu)
Példa/példák adásánál
особенно (особенно)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
рис. (рисунок)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
т.е. (то есть)
adică
Egy gondolat kifejtésénél
вкл. (включая)
inclusiv - nu se abreviază
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
стр. (страница)
p./pg. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
стр-ы. (страницы)
pp. (paginile)
A kézirat számos oldala
прол. (пролог)
pref. (prefaţă)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
изд. (издательство)
ed. (editat de)
A kiadó megnevezésekor
ред. (просмотрено...)
red. (redactor)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
обр. (в обработке...)
reed. (reeditarea)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans. (перевод ...)
trad. (tradusă de)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume - ценность)
vol. (volumul/tomul)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás