olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

прил. (приложения)
Appendice
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
прибл. (приблизительно)
ca. (circa)
Amikor a mennyiség ismeretlen
библ. (библиография)
Bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa -ровно)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
гл. (глава)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
A tanulmány egy meghatározott része
кол. (колонка)
Colonna
A táblázat függőleges része
дисс. (дисертация)
Dissertazione di laurea
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ред. (редактор ...)
A cura di
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
н/р (на пример)
e.g. (exempli gratia)
Példa/példák adásánál
особенно (особенно)
Specialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
рис. (рисунок)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
т.е. (то есть)
i.e. (id est)/cioè
Egy gondolat kifejtésénél
вкл. (включая)
incl. (incluso)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
стр. (страница)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
стр-ы. (страницы)
pp. (pagine)
A kézirat számos oldala
прол. (пролог)
Prefazione/Preambolo
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
изд. (издательство)
Pubblicato da
A kiadó megnevezésekor
ред. (просмотрено...)
n.d.A. (nota dell'autore)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
обр. (в обработке...)
Opera ristampata
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans. (перевод ...)
Tradotta da
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume - ценность)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás