magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

прил. (приложения)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
прибл. (приблизительно)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
библ. (библиография)
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa -ровно)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
гл. (глава)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
кол. (колонка)
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
дисс. (дисертация)
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ред. (редактор ...)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
н/р (на пример)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
особенно (особенно)
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
и т.д. (и так далее)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
рис. (рисунок)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
т.е. (то есть)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
вкл. (включая)
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
стр. (страница)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
стр-ы. (страницы)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
прол. (пролог)
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
изд. (издательство)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
ред. (просмотрено...)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
обр. (в обработке...)
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans. (перевод ...)
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume - ценность)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás