koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

прил. (приложения)
부록
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
прибл. (приблизительно)
대략
Amikor a mennyiség ismeretlen
библ. (библиография)
참고 문헌 목록
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa -ровно)
대략
Amikor egy mennyiséget becsülünk
гл. (глава)
제 (숫자 ex. 1) 장
A tanulmány egy meghatározott része
кол. (колонка)
세로줄
A táblázat függőleges része
дисс. (дисертация)
논문
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ред. (редактор ...)
편집
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
н/р (на пример)
예,
Példa/példák adásánál
особенно (особенно)
특히,
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
и т.д. (и так далее)
등...
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
рис. (рисунок)
A dolgozathoz tartozó diagram
т.е. (то есть)
즉,
Egy gondolat kifejtésénél
вкл. (включая)
... 포함
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
주의
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
стр. (страница)
p.
A kézirat minden egyes oldala
стр-ы. (страницы)
pp.
A kézirat számos oldala
прол. (пролог)
서두
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
изд. (издательство)
(홍길동) 지음
A kiadó megnevezésekor
ред. (просмотрено...)
(홍길동) 개정
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
обр. (в обработке...)
재판본
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans. (перевод ...)
(홍길동) 번역
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume - ценность)
제 (몇) 판
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás