japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

прил. (приложения)
別表
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
прибл. (приблизительно)
Amikor a mennyiség ismeretlen
библ. (библиография)
参考文献一覧
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa -ровно)
およそ
Amikor egy mennyiséget becsülünk
гл. (глава)
A tanulmány egy meghatározott része
кол. (колонка)
A táblázat függőleges része
дисс. (дисертация)
学位論文
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ред. (редактор ...)
編さん
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
н/р (на пример)
Példa/példák adásánál
особенно (особенно)
特に
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
и т.д. (и так далее)
etc.
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
рис. (рисунок)
A dolgozathoz tartozó diagram
т.е. (то есть)
すなわち
Egy gondolat kifejtésénél
вкл. (включая)
含めて
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
注意
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
стр. (страница)
p.(ページ)
A kézirat minden egyes oldala
стр-ы. (страницы)
pp.(ページ 複数)
A kézirat számos oldala
прол. (пролог)
序論
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
изд. (издательство)
(人物名)出版
A kiadó megnevezésekor
ред. (просмотрено...)
(人物名)編
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
обр. (в обработке...)
再版
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans. (перевод ...)
(人物名)訳
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume - ценность)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás