svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendice
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ca. (circa)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
Colonna
Kolumn
A táblázat függőleges része
Dissertazione di laurea
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
A cura di
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
Specialmente
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)/cioè
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagine)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
Prefazione/Preambolo
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
Pubblicato da
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Opera ristampata
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Tradotta da
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás