magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendice
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
Colonna
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
Dissertazione di laurea
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
A cura di
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g. (exempli gratia)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
Specialmente
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)/cioè
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (incluso)
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagine)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
Prefazione/Preambolo
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
Pubblicato da
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
n.d.A. (nota dell'autore)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Opera ristampata
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Tradotta da
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás