koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendice
부록
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ca. (circa)
대략
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografia
참고 문헌 목록
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
대략
Amikor egy mennyiséget becsülünk
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
제 (숫자 ex. 1) 장
A tanulmány egy meghatározott része
Colonna
세로줄
A táblázat függőleges része
Dissertazione di laurea
논문
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
A cura di
편집
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g. (exempli gratia)
예,
Példa/példák adásánál
Specialmente
특히,
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
등...
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)/cioè
즉,
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (incluso)
... 포함
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
주의
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
p.
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagine)
pp.
A kézirat számos oldala
Prefazione/Preambolo
서두
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
Pubblicato da
(홍길동) 지음
A kiadó megnevezésekor
n.d.A. (nota dell'autore)
(홍길동) 개정
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Opera ristampata
재판본
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Tradotta da
(홍길동) 번역
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
제 (몇) 판
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás