japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendice
別表
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ca. (circa)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografia
参考文献一覧
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
およそ
Amikor egy mennyiséget becsülünk
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
A tanulmány egy meghatározott része
Colonna
A táblázat függőleges része
Dissertazione di laurea
学位論文
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
A cura di
編さん
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g. (exempli gratia)
Példa/példák adásánál
Specialmente
特に
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)/cioè
すなわち
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (incluso)
含めて
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
注意
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
p.(ページ)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagine)
pp.(ページ 複数)
A kézirat számos oldala
Prefazione/Preambolo
序論
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
Pubblicato da
(人物名)出版
A kiadó megnevezésekor
n.d.A. (nota dell'autore)
(人物名)編
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Opera ristampata
再版
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Tradotta da
(人物名)訳
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás