cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendice
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ca. (circa)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografia
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
Colonna
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
Dissertazione di laurea
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
A cura di
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g. (exempli gratia)
např. (například)
Példa/példák adásánál
Specialmente
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)/cioè
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (incluso)
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagine)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
Prefazione/Preambolo
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
Pubblicato da
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Opera ristampata
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Tradotta da
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás