svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Ah. (Anhang)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ugf. (ungefähr)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
K. (Kapitel)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
Spalte
Kolumn
A táblázat függőleges része
Diss. (Dissertation)
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bearb. (bearbeitet von)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
z.B. (zum Beispiel)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
bes. (besonders)
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Abb. (Abbildung)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
d.h. (das heißt)
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
S. (Seite)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
S. (Seiten)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
Vorw. (Vorwort)
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
hg. (herausgegeben von)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
geä. (geändert)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Nachdr. (Nachdruck)
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
übersetzt von
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
Jg. (Jahrgang)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás