spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Ah. (Anhang)
ap. (apéndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibl. (bibliografía)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
circ. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
K. (Kapitel)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
Spalte
col. (columna)
A táblázat függőleges része
Diss. (Dissertation)
disertación
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bearb. (bearbeitet von)
editado por
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
z.B. (zum Beispiel)
p. ej. (por ejemplo)
Példa/példák adásánál
bes. (besonders)
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
usw. (und so weiter)
etc. (etcétera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.h. (das heißt)
es decir,...
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
incl.
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
S. (Seite)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
S. (Seiten)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
Vorw. (Vorwort)
Prefacio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
hg. (herausgegeben von)
publicado por
A kiadó megnevezésekor
geä. (geändert)
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Nachdr. (Nachdruck)
reedición / nueva edición / reimpresión
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
übersetzt von
traducido por
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
Jg. (Jahrgang)
t.
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás