magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Ah. (Anhang)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ugf. (ungefähr)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
K. (Kapitel)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
Spalte
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
Diss. (Dissertation)
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bearb. (bearbeitet von)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
z.B. (zum Beispiel)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
bes. (besonders)
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
usw. (und so weiter)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Abb. (Abbildung)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.h. (das heißt)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
S. (Seite)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
S. (Seiten)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
Vorw. (Vorwort)
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
hg. (herausgegeben von)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
geä. (geändert)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Nachdr. (Nachdruck)
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
übersetzt von
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
Jg. (Jahrgang)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás