koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Ah. (Anhang)
부록
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ugf. (ungefähr)
대략
Amikor a mennyiség ismeretlen
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
참고 문헌 목록
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
대략
Amikor egy mennyiséget becsülünk
K. (Kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
A tanulmány egy meghatározott része
Spalte
세로줄
A táblázat függőleges része
Diss. (Dissertation)
논문
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bearb. (bearbeitet von)
편집
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
z.B. (zum Beispiel)
예,
Példa/példák adásánál
bes. (besonders)
특히,
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
usw. (und so weiter)
등...
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Abb. (Abbildung)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.h. (das heißt)
즉,
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
... 포함
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
주의
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
S. (Seite)
p.
A kézirat minden egyes oldala
S. (Seiten)
pp.
A kézirat számos oldala
Vorw. (Vorwort)
서두
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
hg. (herausgegeben von)
(홍길동) 지음
A kiadó megnevezésekor
geä. (geändert)
(홍길동) 개정
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Nachdr. (Nachdruck)
재판본
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
übersetzt von
(홍길동) 번역
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
Jg. (Jahrgang)
제 (몇) 판
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás