görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Ah. (Anhang)
παρ. (παράρτημα)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
K. (Kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
A tanulmány egy meghatározott része
Spalte
στήλη
A táblázat függőleges része
Diss. (Dissertation)
διατριβή
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bearb. (bearbeitet von)
επιμ. (επιμέλεια)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
z.B. (zum Beispiel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Példa/példák adásánál
bes. (besonders)
ειδ. (ειδικά)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
usw. (und so weiter)
κτλ. (και τα λοιπά)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Abb. (Abbildung)
Σχ. (Σχήμα)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.h. (das heißt)
δηλαδή,...
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
S. (Seite)
σελ. (σελίδα)
A kézirat minden egyes oldala
S. (Seiten)
σελ. (σελίδες)
A kézirat számos oldala
Vorw. (Vorwort)
Προτ. (πρόλογος)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
hg. (herausgegeben von)
δημοσιεύθηκε από
A kiadó megnevezésekor
geä. (geändert)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Nachdr. (Nachdruck)
ανατύπωση
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
übersetzt von
μεταφράστηκε από
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
Jg. (Jahrgang)
τομ. (τόμος)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás