francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Ah. (Anhang)
annexe
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ugf. (ungefähr)
approx. (approximativement)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
biblio. (bibliographie)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
env. (environ)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
K. (Kapitel)
ch. (chapitre)
A tanulmány egy meghatározott része
Spalte
col. (colonne)
A táblázat függőleges része
Diss. (Dissertation)
diss. (dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bearb. (bearbeitet von)
éd. (édition)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
z.B. (zum Beispiel)
ex. (exemple)
Példa/példák adásánál
bes. (besonders)
spéc. (spécialement)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Abb. (Abbildung)
fig. (figure)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.h. (das heißt)
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
incl. (incluant)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
S. (Seite)
p. (page)
A kézirat minden egyes oldala
S. (Seiten)
pp. (pages)
A kézirat számos oldala
Vorw. (Vorwort)
préf. (préface)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
hg. (herausgegeben von)
éd. (édité par)
A kiadó megnevezésekor
geä. (geändert)
rev. (revu par)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Nachdr. (Nachdruck)
réimp. (réimpression)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
übersetzt von
trad. (traduit par)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás