cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Ah. (Anhang)
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ugf. (ungefähr)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
K. (Kapitel)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
Spalte
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
Diss. (Dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bearb. (bearbeitet von)
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
z.B. (zum Beispiel)
např. (například)
Példa/példák adásánál
bes. (besonders)
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
usw. (und so weiter)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Abb. (Abbildung)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
S. (Seite)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
S. (Seiten)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
Vorw. (Vorwort)
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
hg. (herausgegeben von)
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
geä. (geändert)
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Nachdr. (Nachdruck)
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
übersetzt von
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
Jg. (Jahrgang)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás