svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
Kolumn
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
Előszó
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás