spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
ap. (apéndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
bibl. (bibliografía)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
circ. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
col. (columna)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
disertación
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
editado por
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
p. ej. (por ejemplo)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
etc. (etcétera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
es decir,...
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
incl.
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
Előszó
Prefacio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicado por
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
reedición / nueva edición / reimpresión
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
traducido por
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
t.
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás