román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
app. (appendix)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximativ)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
cca (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
cap. (capitol)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
col. (coloană)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
Disertaţie - nu se abreviază
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
n.t. (nota traducătorului)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
ex. (exemplu)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
adică
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
inclusiv - nu se abreviază
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p./pg. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (paginile)
A kézirat számos oldala
Előszó
pref. (prefaţă)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
ed. (editat de)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
red. (redactor)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
reed. (reeditarea)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
trad. (tradusă de)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
vol. (volumul/tomul)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás