orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
прил. (приложения)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
прибл. (приблизительно)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
библ. (библиография)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
ca. (circa -ровно)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
гл. (глава)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
кол. (колонка)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
дисс. (дисертация)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
ред. (редактор ...)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
н/р (на пример)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
особенно (особенно)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
и т.д. (и так далее)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
рис. (рисунок)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
т.е. (то есть)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
вкл. (включая)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
стр. (страница)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
стр-ы. (страницы)
A kézirat számos oldala
Előszó
прол. (пролог)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
изд. (издательство)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
ред. (просмотрено...)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
обр. (в обработке...)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
trans. (перевод ...)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
vol. (volume - ценность)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás