olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
Appendice
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
Colonna
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
Dissertazione di laurea
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
A cura di
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
e.g. (exempli gratia)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
Specialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)/cioè
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
incl. (incluso)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagine)
A kézirat számos oldala
Előszó
Prefazione/Preambolo
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pubblicato da
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
n.d.A. (nota dell'autore)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
Opera ristampata
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
Tradotta da
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás