német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
Ah. (Anhang)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
ugf. (ungefähr)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
K. (Kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
Spalte
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
Diss. (Dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
bearb. (bearbeitet von)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
z.B. (zum Beispiel)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
bes. (besonders)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
usw. (und so weiter)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
Abb. (Abbildung)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.h. (das heißt)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
S. (Seite)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
S. (Seiten)
A kézirat számos oldala
Előszó
Vorw. (Vorwort)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
hg. (herausgegeben von)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
geä. (geändert)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
Nachdr. (Nachdruck)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
übersetzt von
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
Jg. (Jahrgang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás