lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
aneks
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
circa
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
rozdz. (rozdział)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
kolumna
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
dysertacja
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
pod red. (pod redakcją)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
np. (na przykład)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
szczególnie
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
rys. (rysunek)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
wliczając
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
nb. (notabene/nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
str. (strona)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strony)
A kézirat számos oldala
Előszó
wstęp/przedmowa
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
wyd. (wydawnictwo)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
korekta
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
przedruk
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
tłum. (tłumaczenie)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
t. (tom)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás