koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
부록
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
대략
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
참고 문헌 목록
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
대략
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
제 (숫자 ex. 1) 장
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
세로줄
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
논문
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
편집
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
예,
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
특히,
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
등...
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
즉,
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
... 포함
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
주의
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p.
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp.
A kézirat számos oldala
Előszó
서두
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
(홍길동) 지음
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
(홍길동) 개정
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
재판본
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
(홍길동) 번역
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
제 (몇) 판
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás