kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
app.(附录)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
approx.(大约)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
bibliog.(引用来源)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
ca.(大约)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
ch.(章)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
col.(柱)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
diss.(论文)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
ed.(编辑)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
e.g.(例如)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
esp.(尤其是)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
etc.(等等)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
fig.(图表)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e.(既)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
incl.(包括)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B.(注意)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p.(页)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(页)
A kézirat számos oldala
Előszó
pref.(前言)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
pub.(由...出版)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
rev.(由...修改)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
rpt.(转载)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
trans.(由...翻译)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
vol.(卷)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás