japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
別表
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
およそ
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
学位論文
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
特に
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
etc.
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
含めて
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p.(ページ)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
A kézirat számos oldala
Előszó
序論
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
(人物名)編
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
再版
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás