holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
bijl. (bijlage)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
ong. (ongeveer)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
bibl. (bibliografie)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
hst. (hoofdstuk)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
kolom
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
dissertatie
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
bew. (bewerkt door)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
bijv. (bijvoorbeeld)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
bijz. (bijzonder)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
enz. (enzovoort)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.w.z (dat wil zeggen)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
incl. (inclusief)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagina´s)
A kézirat számos oldala
Előszó
voorwoord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
uitg. (uitgegeven door)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
herz. (herzien)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
herdr. (herdruk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
vertaald door
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
jg. (jaargang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás