görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
παρ. (παράρτημα)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
περ. (περίπου)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
κεφ. (κεφάλαιο)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
στήλη
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
διατριβή
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
επιμ. (επιμέλεια)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
ειδ. (ειδικά)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
κτλ. (και τα λοιπά)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
Σχ. (Σχήμα)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
δηλαδή,...
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
σημ. (σημείωση)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
σελ. (σελίδα)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
σελ. (σελίδες)
A kézirat számos oldala
Előszó
Προτ. (πρόλογος)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
δημοσιεύθηκε από
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
ανατύπωση
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
μεταφράστηκε από
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
τομ. (τόμος)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás