francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
annexe
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
approx. (approximativement)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
biblio. (bibliographie)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
env. (environ)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
ch. (chapitre)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
col. (colonne)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
diss. (dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
éd. (édition)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
ex. (exemple)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
spéc. (spécialement)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
fig. (figure)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
incl. (incluant)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p. (page)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pages)
A kézirat számos oldala
Előszó
préf. (préface)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
éd. (édité par)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
rev. (revu par)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
réimp. (réimpression)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
trad. (traduit par)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás