eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
ap. (apendico)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliografio)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
ĉa. (ĉapitro)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
kol. (kolono)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
dis. (disertacio)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
ed. (eldonita de)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
ekz. (ekzemplo)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
prec. (precipe)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
ktp. (kaj tiel plu)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
fig. (figuro)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
t.e. (tio estas)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
ink. (inkluzive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (notu bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p. (paĝo)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pj. (paĝoj)
A kézirat számos oldala
Előszó
pref. (prefaco)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
eld. (eldonita de)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
rev. (reviziita de)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
rep. (represo)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
trad. (tradukita de)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
vol. (volumo)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás