cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
např. (například)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
Előszó
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás