arab | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
ملحق
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
تقريبا
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
الببليوغرافيا
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
حوالي
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
فصل
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
عمود
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
أطروحة
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
التحرير
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
مثلا
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
خاصّةً
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
إلخ. (إلى آخره)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
شكل
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
يعني
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
بما في ذلك
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
تنبيه
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
ًص. (صفحة)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
صفحات
A kézirat számos oldala
Előszó
مقدمة
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
الناشر
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
راجعه
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
إعادة الطباعة
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
ترجمة
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
مجلد
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás