angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

függ. (függelék)
app. (appendix)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
approx. (approximately)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliography)
Felhasznált irodalom/Források
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
ch. (chapter)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
col. (column)
A táblázat függőleges része
dissz. (disszertáció)
diss. (dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
szerk. (szerkesztette X)
ed. (edited by)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
e.g. (exempli gratia)
Példa/példák adásánál
kül. (különösen)
esp. (especially)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
fig. (figure)
A dolgozathoz tartozó diagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)
Egy gondolat kifejtésénél
beleértve
incl. (including)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
o./old. (oldal)
p. (page)
A kézirat minden egyes oldala
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pages)
A kézirat számos oldala
Előszó
pref. (preface)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
kiad. (kiadta X/kiadó)
pub. (published by)
A kiadó megnevezésekor
Átdolgozta X
rev. (revised by)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
Utánnyomás
rpt. (reprint)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ford. (fordította X)
trans. (translated by)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás