svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

aneks
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ok. (około)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
circa
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
kolumna
Kolumn
A táblázat függőleges része
dysertacja
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
pod red. (pod redakcją)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
np. (na przykład)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
szczególnie
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
rys. (rysunek)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
wliczając
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
nb. (notabene/nota bene)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strona)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strony)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
wstęp/przedmowa
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
wyd. (wydawnictwo)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
korekta
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
przedruk
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
tłum. (tłumaczenie)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t. (tom)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás