magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

aneks
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
circa
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
rozdz. (rozdział)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
kolumna
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
dysertacja
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
pod red. (pod redakcją)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
np. (na przykład)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
szczególnie
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
rys. (rysunek)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
wliczając
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
nb. (notabene/nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strona)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strony)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
wstęp/przedmowa
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
wyd. (wydawnictwo)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
korekta
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
przedruk
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
tłum. (tłumaczenie)
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t. (tom)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás