svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

부록
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
대략
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
참고 문헌 목록
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
대략
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
세로줄
Kolumn
A táblázat függőleges része
논문
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
편집
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
예,
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
특히,
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
등...
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
즉,
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
... 포함
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
주의
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
pp.
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
서두
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(홍길동) 지음
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
(홍길동) 개정
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
재판본
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(홍길동) 번역
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
제 (몇) 판
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás