magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

부록
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
대략
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
대략
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
제 (숫자 ex. 1) 장
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
세로줄
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
논문
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
편집
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
예,
pl. (például)
Példa/példák adásánál
특히,
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
등...
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
즉,
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
... 포함
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
주의
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
pp.
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
서두
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(홍길동) 지음
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
(홍길동) 개정
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
재판본
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(홍길동) 번역
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
제 (몇) 판
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás