holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

부록
bijl. (bijlage)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
대략
ong. (ongeveer)
Amikor a mennyiség ismeretlen
참고 문헌 목록
bibl. (bibliografie)
Felhasznált irodalom/Források
대략
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
제 (숫자 ex. 1) 장
hst. (hoofdstuk)
A tanulmány egy meghatározott része
세로줄
kolom
A táblázat függőleges része
논문
dissertatie
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
편집
bew. (bewerkt door)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
예,
bijv. (bijvoorbeeld)
Példa/példák adásánál
특히,
bijz. (bijzonder)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
등...
enz. (enzovoort)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
즉,
d.w.z (dat wil zeggen)
Egy gondolat kifejtésénél
... 포함
incl. (inclusief)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
주의
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
pp.
pp. (pagina´s)
A kézirat számos oldala
서두
voorwoord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(홍길동) 지음
uitg. (uitgegeven door)
A kiadó megnevezésekor
(홍길동) 개정
herz. (herzien)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
재판본
herdr. (herdruk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(홍길동) 번역
vertaald door
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
제 (몇) 판
jg. (jaargang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás