svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app.(附录)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx.(大约)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog.(引用来源)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
ca.(大约)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch.(章)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
col.(柱)
Kolumn
A táblázat függőleges része
diss.(论文)
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed.(编辑)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g.(例如)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
esp.(尤其是)
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.(等等)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig.(图表)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e.(既)
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
incl.(包括)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B.(注意)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(页)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(页)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
pref.(前言)
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
pub.(由...出版)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
rev.(由...修改)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
rpt.(转载)
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans.(由...翻译)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol.(卷)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás