magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app.(附录)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx.(大约)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog.(引用来源)
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
ca.(大约)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch.(章)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
col.(柱)
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
diss.(论文)
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed.(编辑)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g.(例如)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
esp.(尤其是)
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.(等等)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig.(图表)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e.(既)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
incl.(包括)
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B.(注意)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(页)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(页)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
pref.(前言)
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
pub.(由...出版)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
rev.(由...修改)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
rpt.(转载)
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans.(由...翻译)
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol.(卷)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás