lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app.(附录)
aneks
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx.(大约)
ok. (około)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog.(引用来源)
bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
ca.(大约)
circa
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch.(章)
rozdz. (rozdział)
A tanulmány egy meghatározott része
col.(柱)
kolumna
A táblázat függőleges része
diss.(论文)
dysertacja
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed.(编辑)
pod red. (pod redakcją)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g.(例如)
np. (na przykład)
Példa/példák adásánál
esp.(尤其是)
szczególnie
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.(等等)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig.(图表)
rys. (rysunek)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e.(既)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
incl.(包括)
wliczając
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B.(注意)
nb. (notabene/nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(页)
str. (strona)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(页)
str. (strony)
A kézirat számos oldala
pref.(前言)
wstęp/przedmowa
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
pub.(由...出版)
wyd. (wydawnictwo)
A kiadó megnevezésekor
rev.(由...修改)
korekta
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
rpt.(转载)
przedruk
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans.(由...翻译)
tłum. (tłumaczenie)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol.(卷)
t. (tom)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás