görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app.(附录)
παρ. (παράρτημα)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx.(大约)
περ. (κατά προσέγγιση)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog.(引用来源)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Felhasznált irodalom/Források
ca.(大约)
περ. (περίπου)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch.(章)
κεφ. (κεφάλαιο)
A tanulmány egy meghatározott része
col.(柱)
στήλη
A táblázat függőleges része
diss.(论文)
διατριβή
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed.(编辑)
επιμ. (επιμέλεια)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g.(例如)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Példa/példák adásánál
esp.(尤其是)
ειδ. (ειδικά)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.(等等)
κτλ. (και τα λοιπά)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig.(图表)
Σχ. (Σχήμα)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e.(既)
δηλαδή,...
Egy gondolat kifejtésénél
incl.(包括)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B.(注意)
σημ. (σημείωση)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(页)
σελ. (σελίδα)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(页)
σελ. (σελίδες)
A kézirat számos oldala
pref.(前言)
Προτ. (πρόλογος)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
pub.(由...出版)
δημοσιεύθηκε από
A kiadó megnevezésekor
rev.(由...修改)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
rpt.(转载)
ανατύπωση
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans.(由...翻译)
μεταφράστηκε από
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol.(卷)
τομ. (τόμος)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás