cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app.(附录)
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx.(大约)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog.(引用来源)
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
ca.(大约)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch.(章)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
col.(柱)
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
diss.(论文)
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed.(编辑)
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g.(例如)
např. (například)
Példa/példák adásánál
esp.(尤其是)
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.(等等)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig.(图表)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e.(既)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
incl.(包括)
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B.(注意)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(页)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(页)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
pref.(前言)
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
pub.(由...出版)
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
rev.(由...修改)
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
rpt.(转载)
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans.(由...翻译)
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol.(卷)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás