svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

別表
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
参考文献一覧
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
およそ
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
A táblázat függőleges része
学位論文
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
編さん
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
特に
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
すなわち
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
含めて
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
注意
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(ページ)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(ページ 複数)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
序論
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(人物名)出版
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
(人物名)編
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
再版
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(人物名)訳
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás