orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

別表
прил. (приложения)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
прибл. (приблизительно)
Amikor a mennyiség ismeretlen
参考文献一覧
библ. (библиография)
Felhasznált irodalom/Források
およそ
ca. (circa -ровно)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
гл. (глава)
A tanulmány egy meghatározott része
кол. (колонка)
A táblázat függőleges része
学位論文
дисс. (дисертация)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
編さん
ред. (редактор ...)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
н/р (на пример)
Példa/példák adásánál
特に
особенно (особенно)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.
и т.д. (и так далее)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
рис. (рисунок)
A dolgozathoz tartozó diagram
すなわち
т.е. (то есть)
Egy gondolat kifejtésénél
含めて
вкл. (включая)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
注意
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(ページ)
стр. (страница)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(ページ 複数)
стр-ы. (страницы)
A kézirat számos oldala
序論
прол. (пролог)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(人物名)出版
изд. (издательство)
A kiadó megnevezésekor
(人物名)編
ред. (просмотрено...)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
再版
обр. (в обработке...)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(人物名)訳
trans. (перевод ...)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume - ценность)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás