magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

別表
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
およそ
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
学位論文
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
pl. (például)
Példa/példák adásánál
特に
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
含めて
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(ページ)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
序論
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
(人物名)編
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
再版
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás