holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

別表
bijl. (bijlage)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
Amikor a mennyiség ismeretlen
参考文献一覧
bibl. (bibliografie)
Felhasznált irodalom/Források
およそ
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
A táblázat függőleges része
学位論文
dissertatie
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
編さん
bew. (bewerkt door)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
Példa/példák adásánál
特に
bijz. (bijzonder)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.
enz. (enzovoort)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
すなわち
d.w.z (dat wil zeggen)
Egy gondolat kifejtésénél
含めて
incl. (inclusief)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
注意
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(ページ)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(ページ 複数)
pp. (pagina´s)
A kézirat számos oldala
序論
voorwoord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(人物名)出版
uitg. (uitgegeven door)
A kiadó megnevezésekor
(人物名)編
herz. (herzien)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
再版
herdr. (herdruk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(人物名)訳
vertaald door
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás